Tag Archives: Đầu tư bất động sản

LÃI VỐN HAY DÒNG TIỀN | ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

lai-von-hay-dong-tien

Trong hoạt động đầu tư Bất động sản, câu hỏi trăn trở nhiều nhất của chúng ta luôn là: Lãi vốn hay dòng tiền? LÃI VỐN LÀ GÌ? Hiểu đơn giản là 1 kết quả dương sau khi trừ giá bán và giá mua. Ví dụ: Đầu tư 1 BĐS 3 tỷ, sửa thêm 300tr, […]

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN NHANH

định giá bất động sản

Trong hoạt động Đầu tư Bất động sản, đặc biệt là những nhà đầu tư Bất động sản thổ cư, hoặc chỉ đơn giản là định mua nhà thì phương pháp định giá bất động sản nhanh là rất quan trọng để làm cơ sở đưa ra quyết định từ đàm phán đến đầu tư. […]