Category Archives: Đầu tư kinh doanh

Đây là hoạt động dành thời gian, tiền bạc và công sức để xây dựng 1 cơ sở kinh doanh nào đó: tạo giá trị cho cộng đồng, đem lại thu nhập cho bản thân.