Category Archives: Hiểu về bản thân

Khổng Tử có câu: Tu thân – Tề gia – Trị quốc – Bình thiên hạ. Chúng ta chả phải là liên tục tu thân sao? Làm sao mà tu được thân khi đến chính bản thân mình, mình còn không hiểu.

CẢM XÚC ĐẾN TỪ ĐÂU?

Thưa các bạn, dù muốn hay không, chúng ta vẫn phải thừa nhận một điều: Cảm xúc của chúng ta chi phối rất nhiều về chất lượng cuộc sống và các hiệu quả trong kinh doanh. Trong cuộc sống, hẳn là rất nhiều lần chúng ta thường tự hỏi những câu kiểu như: Tại sao […]

CẢM XÚC TÍCH CỰC VÀ CẢM XÚC TIÊU CỰC

Thưa các bạn Trong muôn loài, có giống đực, giống cái Trong toán học, có số dương, số âm Trong sinh học, có đồng hóa, dị hóa Trong bản nhạc, có nốt thăng, nốt trầm Bàn tay chúng ta, có mặt ngửa, mặt úp Đấy là 1 trong những cách chúng ta phân nhóm, dán […]