Category Archives: Chuyện kinh doanh

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KINH DOANH

Chào các bạn, hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ Phần thứ 3 trong series “Kỹ năng kinh doanh cơ bản”   Tôi xin chia sẻ thêm những khái niệm cơ bản nhất, thường được sử dụng trong kinh doanh: việc hiểu rõ những khái niệm này có cần thiết không? Xin thưa là có. […]

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

Thưa các bạn, việc lập nghiệp là việc bất cứ bạn nào khi bước vào đời cũng cần phải tập trung, thời đại bây giờ cả nam lẫn nữ đều phải như vậy. Bạn muốn có tự do và có tiếng nói trong bất cứ môi trường nào, đều phải tự nuôi sống được bản […]