CHÀO BẠN

Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra 3 điều:

  • Mọi thứ trên cuộc đời này đều có thể ra đi, chỉ có số dư nợ là còn mãi.
  • Sẽ không ai khác ngoài chính ta phải chịu trách nhiệm toàn bộ về cuộc đời của mình
  • Cảm xúc là yếu tố rất lớn tác động đến các quyết định và hành vi trong cuộc sống, kiểm soát được cảm xúc – quản trị được cuộc đời

Mình là Nguyên Hoàng, làm bạn nhé!

 

BÀI VIẾT XEM NHIỀU NHẤT

CHUYỆN KINH DOANH

HIỂU VỀ BẢN THÂN